13.05.16

Місто як усмішка долі...Це місто як усмішка долі...
Урок-творча майстерня міста – можливість по-новому відкрити для себе рідне місто, «змінивши» звичний маршрут, що його ми проходимо щодня, і спробувати себе у ролі спостережливого подорожнього, який виокремлює неповторно-мінливий настрій міста, його емоції, обличчя, події... і неодмінно знаходить те, чого раніше не помічав...

Завдання для роботи у групах
Охарактеризуйте настрій міста, зіставивши тексти Слави Світової. Проаналізуйте відокремлені члени речення, яку інформацію вони несуть, чим виражені. 

Завдання для групи №1Місто, у кольорах потемнілого неба, можна відчути на дотик, босими ногами хлюпаючи по калабанях, торкаючись змоклого асфальту чи старої бруківки, збираючи усмішки перехожих… Коли згори цідить дощ, можна розділити з містом його сум, підставивши обличчя дрібненьким сльозам…
Місто, у кольорах потемнілого неба, можна відчути на дотик, втомленими ногами входячи у його вечір, проводжаючи очима відблиски дня. Піймати у долоню світло ліхтарів і стати частиною вулиці, декорованої  їхнім мерехтінням. А ще можна піймати настрій міста, натикаючись у вузеньких вуличках на його містечкові розмови, вдихаючи на повні груди насичений після дощу запах цвіту каштанів.
Місто, у кольорах потемнілого неба, можна відчути на дотик, залишившись з ним наодинці, захопленими очима вдивляючись у його старі мури, потрісканий тин, дивовижне сплетіння стилів. 
Завдання для групи №2Чорно-білою зеброю пішохідного переходу йдуть двоє стареньких, пліч-о-пліч. Неспішно. Він, опираючись на милицю, а вона, як завжди, зворушливо тримаючи його під руку. Смуга чорна, смуга біла. Як і їхнє життя. Як і чорно-білі світлини у старому альбомі, злинялі й пожовклі від часу, які так люблять гортати обоє стареньких.
Тихими, затишними вечорами вдивляються у фотографії, зігріваючи себе теплом чорно-білих спогадів, розглядаючи ніби зблизька своє життя. Смуга чорна, смуга біла… А вони йдуть собі поволі вперед, пригорнувшись одне до одного, пліч-о-пліч, двоє стареньких  він і вона. Щасливі обоє.

23.01.16

Чим більше в народі байдужих «я», то трагічніша його доля…


Читати класичний твір, опираючись на власне світовідчуття і світобачення, власні ціннісні пріоритети…,   читати, зіставляючи із творами сучасними, з думкою людей, поза сумнівом, гідних уваги і поваги…, читати, проводячи несподівані паралелі та виокремлюючи неочікувані «ракурси», читати і не залишатися байдужим до СЛОВА…Урок-творча майстерня відносин і ціннісних орієнтацій створює чудовий простір саме для такого прочитання, для емоційно відгуку і співтворчості учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

1. Індукція
Вступне слово вчителя


Д
оля не шкодувала йому життєвих випробувань, та вони не зуміли перетворити золота його душі у ржу, любові до людей – у ненависть і погорду, а віри в Бога – у зневіру та песимізм. Доля наділила його  найвищою людською цінністю – небайдужістю до світу, в якому жив і творив, мріяв  і діяв, цінністю, що її розумів, відчував і сприймав у триєдиному вимірі: СВОБОДА-ГІДНІСТЬ-СПРАВЕДЛИВІСТЬ...Спробуйте створити  емоційний відгук «Контрасти життя». Таке завдання спрямоване на розвиток емоційного інтелекту, на вміння виокремлювати власні емоції і проговорювати їх, ділитися ними, розуміти, що кожен сприймає світ по-різному і це робить нас з вами неповторними. Отож, спробуйте емоційно відгукнутися на побачене і прослухане, зафіксувати якомога більше контрастів життя, що їх ви простежили, «вихопили» у звуці, музиці, слові, кольорі слайдового ряду (демонструється слайдовий ряд, музичний супровід: "Мені однаково..." – гурт "Скрябін")

Продовжіть речення:
             Мені небайдуже, коли….
             Таке прочитання Тараса Шевченка викликало у мене відчуття того, що…
             Прослухана композиція спонукає до роздумів про…

Підсильте думку «Життя прожити – не поле перейти, бо у ньому так багато контрастів»:
            «вихопленими» контрастами;
         «дотичними» рядками поезій інших авторів (це завдання виконують учні, які отримали диференційоване завдання «Контрасти життя»).
  
Пригадайте, на якому контрасті базується поезія «Мені однаково?», до якого циклу входить?


Слайдовий ряд до створення емоційного відгуку "Контрасти життя"

3. СОЦІОКОНСТРУКЦІЯ. ПРОМІЖНЕ АФІШУВАННЯ
Робота в групах-четвірках 

Коментар вчителя 
Групи, які працюють з текстом поезії,  цитування твору здійснюють з пам’яті. Про завершення роботи сигналізують картками. На виконання завдання  3-5 хв. Групи самостійно обирають того, хто презентуватиме виконане завдання і розподілятиме роботу серед учасників. Кожна з груп представляє одну з ключових цінностей, що так багато важили в житті Тараса Шевченка і не менш вагомі у світі сучасному: ГІДНІСТЬ – СВОБОДА – СПРАВЕДЛИВІСТЬ

ГРУПА 1


– Сформулюйте визначення «ліричний герой».

– На основі ваших світовідчуттів, опираючись на «марки-зображення», текст поезії, опишіть образ ліричного героя (усно), за «шкалою цінностей» визначте основні його життєві пріоритети.

– Чи вважаєте Ви ліричного героя гідним поваги? Чому? До розуміння чого приходить ліричний герой? Процитуйте з пам’яті. Що ви вкладаєте у поняття «ГІДНІСТЬ»?

– Прочитайте і прокоментуйте щоденниковий запис, зроблений Тарасом Шевченком. Емоційно відгукніться на прочитане. Що дозволило Тарасу Шевченку зберегти міцність духу?
         

ГРУПА 2

– Сформулюйте визначення «антитеза». Процитуйте з пам’яті ключовий контраст поезії «Мені однаково». 

– Пригадайте, які форми дієслів використано в творі? (особові (минулий, теперішній, майбутній час), інфінітив, дієприкметник, дієприслівник). Які з них «контрастують»? У яку часову площину (теперішнє, минуле, майбутнє) спрямована поезія?

– Що вкладаєте у поняття «СПРАВЕДЛИВІСТЬ»? 

– Зберіть в одну «поетичну перлину» «мерехтливі уламки української долі», як говорив Євген Сверстюк про поезію Тараса Шевченка «Мені однаково». Відтворіть вказані уривки з пам’яті, використавши прийом «передаючи слово».

– Делегуйте представника групи для виразного прочитання поезії. Толерантно сформулюйте поради однокласникам щодо виразного читання твору.

ГРУПА 3


– Розкодуйте інформацію про цикл «В казематі», встановивши асоціативні зв’язки на основі зображеного (робота із схемою-опорою). – Сформулюйте визначення «літературний/поетичний цикл». 

– Львівський театр для дітей та юнацтва поставив цікаву виставу-біографічний нарис за листами і спогадами «Наш Тарас». Це сучасна інтерпретація творчості поета з використанням цікавої інсталяції, в якій лише два атрибути-«коди» – символічний образ шлагбауму та образ шинелі (демонструються фотофрагменти інсталяції). Висловіть ідеї-гіпотези щодо того, що означають ці атрибути стосовно долі держави і долі людини в ній. Що ви вкладаєте в поняття «СВОБОДА»?


4. СОЦІАЛІЗАЦІЯ. АФІШУВАННЯ
Випереджувальне завдання: Театр однієї книги «Прочитання». Виразне читання. Передаючи естафету»

Робота у нових групах-четвірках (за вибором) 

Зіставте прослуханий уривок, факти біографії Тараса Шевченка з висловлюваннями про свободу, гідність, справедливість Євгена Сверстюка з книги есеїв «Світлі голоси життя» (добирає вчитель), вашими уявленнями про такі важливі життєві цінності та картиною Олега Шупляка «Борімося - поборемо. Нам Бог помагає». Узагальніть думку у формі:
– «колективного» есе «Свобода як цінність»;
– «доповненого» буклету «ГІДНІСТЬ-СВОБОДА-СПРАВЕДЛИВІСТЬ»;
– актуального інтерв’ю на один з тернопільських сайтів  «Чим більше в народі байдужих «я», то трагічніша його доля». 


5. РЕФЛЕКСІЯ. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Високий рівень: Відгук на есе Є. Сверстюка «Остання сльоза», виписати цитати. Зіставивши ваші міркування про долю із міркуваннями митця, побудувати діалог-контраст «Мені не однаково…» (усно). 
Достатній рівень: Написати міркування «Чим більше в народі байдужих «я», то трагічніша його доля», виразно читати поезію «Минають дні».
Середній, початковий рівні: виразно читати поезію «Минають дні», поставити 5 запитань до твору, повторити визначення: «ліричний твір», «ліричний герой».


Слайдовий ряд до створення емоційного відгуку "Контрасти життя"


21.01.16

Комплексно-хвильовий урок за технологією творчої майстерні… Цікаво, динамічно, незвично!!!


Комплексно-хвильовий урок за технологією творчої майстерні – Цікаво, динамічно, незвично!

Це - урок-калейдоскоп, який вкотре переконує в універсальності застосування технології творчої майстерні, можливості її поєднання з новими формами організації навчання й елементами інших технологій.

Зауважу, що комплексно-хвильовий урок – нетрадиційна форма організації навчання, що передбачає вивчення однієї теми на кількох різних уроках, які в один день проводяться у тому чи іншому класі (паралелі). Для прикладу, на уроці математики, української мови, природознавства, образотворчого мистецтва, світової літератури, англійської мови в п’ятому класі запропоновано вивчення теми «Дім»; у восьмому класі урок фізики, хімії, української літератури, основ здоров’я, історії проводився за темою «Вогонь».

Такий комплексний підхід, як показала практика (відрадно, що вчителі саме нашої школи мали можливість апробувати таку незвичну форму проведення уроків), дає змогу не лише надзвичайно ефективно інтегрувати знання з різних предметів, розглянувши в різних «площинах», як у калейдоскопі, те чи інше питання, проблему, «сфокусувати» увагу на їх важливості; сформувати вміння аналізувати, зіставляти й узагальнювати те, що вивчається, з тим, що вже відомо школярам, але й спонукає учнів до пошуку незвичних «ракурсів», «точок дотику», а відтак вчить критично мислити й робити цікаві «відкриття». Надважливо, щоб інформація, яку подає вчитель, логічно пов’язувалась з тією, що її учні вже отримали на попередньому уроці, не дублювалась й передбачала елемент «несподіванки», «відкриття», а форми й методи роботи обов’язково носили цікавий пізнавально-дослідницький, ігровий характер, передбачали простір для імпровізації, а відтак сприяли цілісності сприйняття матеріалу.

Спробуйте і Ви, переконана: буде цікаво!

КОМПЛЕКСНО-ХВИЛЬОВИЙ УРОК з української мови (5 КЛАС)
ТЕМА УРОКУ. ДІМ, ДЕ ЖИВЕ ВІРА, КАЗКА І МРІЯ…
ВИД УРОКУ. Урок творча майстерня

ПЕРЕБІГ УРОКУ

1. Індукція

Ø Пригорща слів для гарного настрою: «Дім, де живе віра, казка і мрія»

2. Соціоконструкція

Ø Діалог-пошук  «Домовичок-Хтосик»
ØКультура  мовлення: «Житель чи мешканець?»


3. Проміжне  афішування

Ø Реклама-анонс пригодницької  повісті  Марини Павленко  «Домовичок  з палітрою»  і  казкокартини  С. Вербещука, І. Андрусяка «Сонячні дні домовичка Мелетія»
Ø Культура мовлення: «Житель чи мешканець?»
 Ø Гра «Миттєва реакція»

4. Соціалізація  та  афішування

Ø Психогеометричний тест на визначення типу особистості «Наскільки  я  статковитий  і  домовитий?»  (на основі многокутників (зв’язок з математикою))
Ø Робота в групах  

Група 1. Дім, в якому живе віра

  • робота з деформованим текстом (біблійна притча «Дім на камені чи дім на піску?);
  • завдання-зіставлення «Фундамент речення-фундамент дому-фундамент як основа життя»;
  • завдання-проекція «Тут живе віра. Тернопільські храми: давні й нові».

Група 2. Дім, в якому живе казка

  • завдання з елементами критичного читання «Домовик»;
  • робота із текстами різних стилів мовлення (зіставлення графічної ілюстрації «Домовик» Валерія Войтовича, міфу «Домовик», вірша п’ятикласниці «Домовичок-шкідничок»)

Група 3. Творчий проект «Дім, в якому живе мрія»(на основі випереджувального завдання)

  • захист творчих проектів;
  • хвилинка-цікавинка «Чому домовичок полюбляє число 3?».

5. РефлексіяД
омовик любить самотність і спокій. Живе в печі, під піччю, чи в запічку, а то й на горищі, або під порогом хати. Іноді має свою господиню, яку називає Доманею чи Домцею. Домовик не терпить, коли в хаті сварка, особливо, коли б’ють горщики. Лютує, коли залишений на самоті, коли нема окропу в печі. Аби усі були здорові, щоб жилося і булося, Домовик покаже, як вибрати для хати вдале і щасливе місце:  не любить, коли хату ставлять на роздоріжжі, або там, де росте бузина, верба, осика...Ілюстрації: Валерій Войтович
09.03.15

Він був сином мужика і став володарем у царстві духа


Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим...
   Іван Франко

02.03.15

Моє ім'я - то надія, моє ім'я - то любов.

Роман Сусанчин, Тіна Кароль, український дитячий гімн

Моє ім'я - Батьківщина,
Лелеки легке крило.
Моє ім'я - Україна,
І сонечка тепло.
Моє ім'я - вишиванка,
Я хрестик на полотні.
Моє ім'я - синє небо,
Я сонях малий під ним.

Татові слова:
Україна - це я.
Мамині пісні:
Україна - це ти.

Моє ім'я - степ широкий,
Моє ім'я - хліба смак.
Останній шкільний дзвіночок,
Над сивим Дніпром туман.
Моє ім'я - то надія,
Моє ім'я - то любов.
Моє ім'я - чиста мрія
І віра, що з нами Бог.

Татові слова:
Україна - це я.
Мамині пісні:
Україна - це ти.


Музика - Тіни Кароль, слова - Тіни Кароль та Миколи Бровченко

21.02.15

Від життєпису письменника до захоплення літературою…


«Від життєпису письменника до захоплення літературою…» - таку назву має розроблений мною освітній проект, завдання якого - продемонструвати цікаві, нетрадиційні, інколи навіть несподівані підходи до вивчення біографії письменника.

Доторкнися до слова. Ліна Костенко


І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
— Люди, будьте взаємно ввічливі!

Автор блогу


ФЛЕШАР ОЛЕКСАНДРА БОГДАНІВНА
вчитель української мови та літератури Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №6 імені Назарія Яремчука»

Мої профілі:Педагогічне кредо: "Слово, що йде від серця, проникає в серце"

Якщо любити, то ... всім серцем
Якщо йти, то ... красиво
Якщо плакати, то ... від щастя.
Якщо жити, то ... яскраво.
Якщо відчувати, то ... щиро.
Якщо погляд, то ... улюблених дитячих оченят.
Якщо вірити, то … в БОГА.


Твіти

Мітки блогу

"Мені однаково..." ( 1 ) «Джури-характерники» ( 1 ) «Домовичок з палітрою» ( 1 ) Богдан Ступка ( 2 ) буккросинг ( 1 ) буктрейлер ( 1 ) Валерій Войтович ( 1 ) Василь Симоненко ( 1 ) дитячий український гімн ( 1 ) доля ( 1 ) доторкнися до слова ( 3 ) Єрко Владислав ( 1 ) життєпис письменника ( 1 ) Іван Франко ( 1 ) інтегрована майстерня музики і слова ( 1 ) квест ( 1 ) кіномайстерня ( 1 ) книга року ( 1 ) комплексно-хвильовий урок ( 1 ) Ліна Костенко ( 2 ) майстерня творчого письма ( 1 ) методика літератури ( 1 ) Місто як усмішка долі ( 1 ) муза ( 1 ) мультимедійні презентації ( 1 ) Ольга Богомолець ( 1 ) Паленко Максим ( 1 ) Роман Сасанчин ( 1 ) Рутківський Володимир ( 1 ) скрапбук ( 1 ) Скрябін ( 1 ) слава ( 1 ) Тарас Шевченко ( 2 ) творча майстерня ( 7 ) технологія творчої майстерні ( 7 ) Тіна Кароль ( 1 ) урок-творча майстерня міста ( 1 ) формування читацької компетентності ( 7 ) Штанко Катерина ( 1 ) Global Teacher Prize ( 1 ) Nancie Atwell ( 1 )