23.01.16

Чим більше в народі байдужих «я», то трагічніша його доля…


Читати класичний твір, опираючись на власне світовідчуття і світобачення, власні ціннісні пріоритети…,   читати, зіставляючи із творами сучасними, з думкою людей, поза сумнівом, гідних уваги і поваги…, читати, проводячи несподівані паралелі та виокремлюючи неочікувані «ракурси», читати і не залишатися байдужим до СЛОВА…Урок-творча майстерня відносин і ціннісних орієнтацій створює чудовий простір саме для такого прочитання, для емоційно відгуку і співтворчості учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

1. Індукція
Вступне слово вчителя


Д
оля не шкодувала йому життєвих випробувань, та вони не зуміли перетворити золота його душі у ржу, любові до людей – у ненависть і погорду, а віри в Бога – у зневіру та песимізм. Доля наділила його  найвищою людською цінністю – небайдужістю до світу, в якому жив і творив, мріяв  і діяв, цінністю, що її розумів, відчував і сприймав у триєдиному вимірі: СВОБОДА-ГІДНІСТЬ-СПРАВЕДЛИВІСТЬ...Спробуйте створити  емоційний відгук «Контрасти життя». Таке завдання спрямоване на розвиток емоційного інтелекту, на вміння виокремлювати власні емоції і проговорювати їх, ділитися ними, розуміти, що кожен сприймає світ по-різному і це робить нас з вами неповторними. Отож, спробуйте емоційно відгукнутися на побачене і прослухане, зафіксувати якомога більше контрастів життя, що їх ви простежили, «вихопили» у звуці, музиці, слові, кольорі слайдового ряду (демонструється слайдовий ряд, музичний супровід: "Мені однаково..." – гурт "Скрябін")

Продовжіть речення:
             Мені небайдуже, коли….
             Таке прочитання Тараса Шевченка викликало у мене відчуття того, що…
             Прослухана композиція спонукає до роздумів про…

Підсильте думку «Життя прожити – не поле перейти, бо у ньому так багато контрастів»:
            «вихопленими» контрастами;
         «дотичними» рядками поезій інших авторів (це завдання виконують учні, які отримали диференційоване завдання «Контрасти життя»).
  
Пригадайте, на якому контрасті базується поезія «Мені однаково?», до якого циклу входить?


Слайдовий ряд до створення емоційного відгуку "Контрасти життя"

3. СОЦІОКОНСТРУКЦІЯ. ПРОМІЖНЕ АФІШУВАННЯ
Робота в групах-четвірках 

Коментар вчителя 
Групи, які працюють з текстом поезії,  цитування твору здійснюють з пам’яті. Про завершення роботи сигналізують картками. На виконання завдання  3-5 хв. Групи самостійно обирають того, хто презентуватиме виконане завдання і розподілятиме роботу серед учасників. Кожна з груп представляє одну з ключових цінностей, що так багато важили в житті Тараса Шевченка і не менш вагомі у світі сучасному: ГІДНІСТЬ – СВОБОДА – СПРАВЕДЛИВІСТЬ

ГРУПА 1


– Сформулюйте визначення «ліричний герой».

– На основі ваших світовідчуттів, опираючись на «марки-зображення», текст поезії, опишіть образ ліричного героя (усно), за «шкалою цінностей» визначте основні його життєві пріоритети.

– Чи вважаєте Ви ліричного героя гідним поваги? Чому? До розуміння чого приходить ліричний герой? Процитуйте з пам’яті. Що ви вкладаєте у поняття «ГІДНІСТЬ»?

– Прочитайте і прокоментуйте щоденниковий запис, зроблений Тарасом Шевченком. Емоційно відгукніться на прочитане. Що дозволило Тарасу Шевченку зберегти міцність духу?
         

ГРУПА 2

– Сформулюйте визначення «антитеза». Процитуйте з пам’яті ключовий контраст поезії «Мені однаково». 

– Пригадайте, які форми дієслів використано в творі? (особові (минулий, теперішній, майбутній час), інфінітив, дієприкметник, дієприслівник). Які з них «контрастують»? У яку часову площину (теперішнє, минуле, майбутнє) спрямована поезія?

– Що вкладаєте у поняття «СПРАВЕДЛИВІСТЬ»? 

– Зберіть в одну «поетичну перлину» «мерехтливі уламки української долі», як говорив Євген Сверстюк про поезію Тараса Шевченка «Мені однаково». Відтворіть вказані уривки з пам’яті, використавши прийом «передаючи слово».

– Делегуйте представника групи для виразного прочитання поезії. Толерантно сформулюйте поради однокласникам щодо виразного читання твору.

ГРУПА 3


– Розкодуйте інформацію про цикл «В казематі», встановивши асоціативні зв’язки на основі зображеного (робота із схемою-опорою). – Сформулюйте визначення «літературний/поетичний цикл». 

– Львівський театр для дітей та юнацтва поставив цікаву виставу-біографічний нарис за листами і спогадами «Наш Тарас». Це сучасна інтерпретація творчості поета з використанням цікавої інсталяції, в якій лише два атрибути-«коди» – символічний образ шлагбауму та образ шинелі (демонструються фотофрагменти інсталяції). Висловіть ідеї-гіпотези щодо того, що означають ці атрибути стосовно долі держави і долі людини в ній. Що ви вкладаєте в поняття «СВОБОДА»?


4. СОЦІАЛІЗАЦІЯ. АФІШУВАННЯ
Випереджувальне завдання: Театр однієї книги «Прочитання». Виразне читання. Передаючи естафету»

Робота у нових групах-четвірках (за вибором) 

Зіставте прослуханий уривок, факти біографії Тараса Шевченка з висловлюваннями про свободу, гідність, справедливість Євгена Сверстюка з книги есеїв «Світлі голоси життя» (добирає вчитель), вашими уявленнями про такі важливі життєві цінності та картиною Олега Шупляка «Борімося - поборемо. Нам Бог помагає». Узагальніть думку у формі:
– «колективного» есе «Свобода як цінність»;
– «доповненого» буклету «ГІДНІСТЬ-СВОБОДА-СПРАВЕДЛИВІСТЬ»;
– актуального інтерв’ю на один з тернопільських сайтів  «Чим більше в народі байдужих «я», то трагічніша його доля». 


5. РЕФЛЕКСІЯ. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Високий рівень: Відгук на есе Є. Сверстюка «Остання сльоза», виписати цитати. Зіставивши ваші міркування про долю із міркуваннями митця, побудувати діалог-контраст «Мені не однаково…» (усно). 
Достатній рівень: Написати міркування «Чим більше в народі байдужих «я», то трагічніша його доля», виразно читати поезію «Минають дні».
Середній, початковий рівні: виразно читати поезію «Минають дні», поставити 5 запитань до твору, повторити визначення: «ліричний твір», «ліричний герой».


Слайдовий ряд до створення емоційного відгуку "Контрасти життя"


Автор блогу


ФЛЕШАР ОЛЕКСАНДРА БОГДАНІВНА
вчитель української мови та літератури Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №6 імені Назарія Яремчука»

Мої профілі:Педагогічне кредо: "Слово, що йде від серця, проникає в серце"

Якщо любити, то ... всім серцем
Якщо йти, то ... красиво
Якщо плакати, то ... від щастя.
Якщо жити, то ... яскраво.
Якщо відчувати, то ... щиро.
Якщо погляд, то ... улюблених дитячих оченят.
Якщо вірити, то … в БОГА.


Твіти

Мітки блогу

"Мені однаково..." ( 1 ) «Джури-характерники» ( 1 ) «Домовичок з палітрою» ( 1 ) Богдан Ступка ( 2 ) буккросинг ( 1 ) буктрейлер ( 1 ) Валерій Войтович ( 1 ) Василь Симоненко ( 1 ) дитячий український гімн ( 1 ) доля ( 1 ) доторкнися до слова ( 3 ) Єрко Владислав ( 1 ) життєпис письменника ( 1 ) Іван Франко ( 1 ) інтегрована майстерня музики і слова ( 1 ) квест ( 1 ) кіномайстерня ( 1 ) книга року ( 1 ) комплексно-хвильовий урок ( 1 ) Ліна Костенко ( 2 ) майстерня творчого письма ( 1 ) методика літератури ( 1 ) Місто як усмішка долі ( 1 ) муза ( 1 ) мультимедійні презентації ( 1 ) Ольга Богомолець ( 1 ) Паленко Максим ( 1 ) Роман Сасанчин ( 1 ) Рутківський Володимир ( 1 ) скрапбук ( 1 ) Скрябін ( 1 ) слава ( 1 ) Тарас Шевченко ( 2 ) творча майстерня ( 7 ) технологія творчої майстерні ( 7 ) Тіна Кароль ( 1 ) урок-творча майстерня міста ( 1 ) формування читацької компетентності ( 7 ) Штанко Катерина ( 1 ) Global Teacher Prize ( 1 ) Nancie Atwell ( 1 )